Home Music Comic Truyen Contact
Play Free Tour
0 credit to play

15 mins Tour

Click Here To Play

July 4
10 PM Us Central Time

Killer Tour
140+ Bill & 10 NDie Nicks
First Winner

Click Here To Play

ChitChat Search Users Richest Player NeverDie Ban List
  User Login  

Register (Dang Ky)
Forgot Password

Use FB or YH account to login chitchat.vuilen.com
    Yahoo
    FaceBook

  Richest Players  
1.
Song_Tjnh

$23,900,397,740

2.
Dragon10
zZH4ppyHolidaysZ...
$22,301,214,750

3.
_LongVang27_
_ vui ko len _
$21,900,081,940

4.
_zlz_langdu_zlz
Love MjnhOi
$20,000,000,000

5.
o0oMjnh_Oiio0o
Love langdu
$20,000,000,000

6.
Canada_Nh01Nguoi
_DNCJCHL_
$20,000,000,000

7.
CanadaNho1Ngu0i
_DNCJCHL_
$20,000,000,000

8.
_IF_
_just4fun_
$20,000,000,000

9.
larochelle

$20,000,000,000

10.
montlucon

$20,000,000,000

11.
DUYENTINHBENTRE
EDauViChuSangGia...
$20,000,000,000

12.
_NojDoEmChoAnh_

$20,000,000,000

13.
mercedes_CLA
HET XANG NUA ROI
$19,999,999,999

14.
Ambrose
tai sao mat ao
$19,999,999,999

15.
BlueSky
em mo nhac roi...
$19,999,999,999

16.
_0_whatever_0_

$19,985,000,000

17.
_MauTimTinhYeu_
Chon Binh Yen
$19,876,533,287

18.
_binhyen_
YeuAChiaTayA0Doi...
$19,850,000,000

19.
Luckyz

$19,763,177,824

20.
_Ox_Co6_Xjxon_
chi yeu 1 minh...
$19,720,500,000


  Poorest Players  
1. _Yeu_Vj_Aj_

$-19,463,196,016

2. _CaChua_
sao toi ngheo...
$-12,415,880,228

3. Than_Da_Trang

$-11,855,917,510

4. E_TenKia_KjssFat
______
$-11,705,221,718

5. mlw339

$-11,500,006,444

6. _CauBaLucBinh_
_NguocMatNhinDoi...
$-10,821,792,920

7. ToYoTa

$-10,708,297,063

8. Khong_Choi_Dice
chojgjcungthua
$-10,306,680,996

9. _caphao_
ban than gia...
$-10,054,889,126

10. _Vu_Troc
____________
$-9,999,999,999

11. spcare

$-9,817,005,131

12. toyota30

$-9,724,636,944

13. Nguoi_Noi_Tieng

$-9,593,000,808

14. abc99

$-9,540,997,350

15. _zZz_LoV3_zZz_

$-9,381,186,936

16. MongCamGhetHMT

$-8,802,463,103

17. Giter_dun

$-8,361,587,005

18. _ManhTjnhSau_
ngock
$-7,676,336,362

19. NgayDoYeuNhau

$-7,285,364,347

20. Tinh_La_Gi

$-7,006,254,027

Upgrade to NeverDie Nick

These nicks will be given to the members of VuiLen.com for a small fee of $10 or $20 per period. The money will be use toward maintaining, operating, and upgrading of Vuilen.com.Terms and Conditions:
 1. NeverDie Nick is just an add on option at Players' own will. Therefore, it will not be treat any different than a regular nick.
  (Nick Neverdie chỉ là một phần cộng điểm thêm cho bạn, và do bạn tự nguyện dùng . Do đó nick bạn không có gì khác với nick của những thành viên khác .)

 2. NeverDie Nick is subject to be mute, kick and ban once it breaks server's rules without reimbursement in money or score.
  (Khi nick Nverdie phạm luật vẫn sẽ bị mute, kick, và ban như những nick khác; và server sẽ không trả lại tiền)

 3. NeverDie Nick will not receive any reimbursement in money or score like all regular players if the server is under going any technical problems: like disconnection, entire reset of server score, construction etc…
  ( Khi server có những vấn đề như bị mất Mạng hay sữa chửa, như những thành viên khác Neverdie Nick sẽ không được trả tiền hay trả điểm)

 4. We will take any complain and constructive comment thru our support ticket system. Using (Contact Us Link). http://support.vuilen.com/
  (xin các bạn dùng link LIÊN LẠC khi cần hỏi về NDie , đừng vào Phòng game để hỏi; vì sẽ không có nguời trách nhiệm .........Và Ops sẽ mời bạn rời phòng )


Thank you for your support,

Heo Sua
$10 bills

Heo Vang
$100 bills

Tu Vang
$200 bills

Xe Vang
$500 bills

Lau Dai Vang
$1,000 bills

© 2007 - 2008 VuiLen.com All rights reserved.