Home Music Comic Truyen Contact
Play Free Tour
0 credit to play

15 mins Tour

Click Here To Play

July 4
10 PM Us Central Time

Killer Tour
140+ Bill & 10 NDie Nicks
First Winner

Click Here To Play

ChitChat Search Users Richest Player NeverDie Ban List
  User Login  

Register (Dang Ky)
Forgot Password

Use FB or YH account to login chitchat.vuilen.com
    Yahoo
    FaceBook

  Richest Players  
1.
Song_Tjnh

$23,900,397,740

2.
Dragon10
zZH4ppyHolidaysZ...
$22,301,214,750

3.
_LongVang27_
_ vui ko len _
$21,900,081,940

4.
0_ThuyQuynh_0
ChucMung_NamMoi
$20,000,000,000

5.
To_To

$20,000,000,000

6.
o0oMjnh_Oiio0o
Love langdu
$20,000,000,000

7.
_zlz_langdu_zlz
Love MjnhOi
$20,000,000,000

8.
Canada_Nh01Nguoi
_DNCJCHL_
$20,000,000,000

9.
CanadaNho1Ngu0i
_DNCJCHL_
$20,000,000,000

10.
_GajBacLi3u_
VanSu_NhuY
$20,000,000,000

11.
larochelle

$20,000,000,000

12.
montlucon

$20,000,000,000

13.
DUYENTINHBENTRE
EDauViChuSangGia...
$20,000,000,000

14.
_NojDoEmChoAnh_

$20,000,000,000

15.
_Bietruada_

$19,999,999,999

16.
Ambrose
tai sao mat ao
$19,999,999,999

17.
BlueSky
em mo nhac roi...
$19,999,999,999

18.
nuhonchoem25

$19,918,469,144

19.
aomongvaigay
thoanggiacmoqua
$19,909,623,764

20.
thanhugiotmua01
vo tren tuong da
$19,766,131,616


  Poorest Players  
1. _Yeu_Vj_Aj_

$-19,463,196,016

2. E_TenKia_KjssFat
______
$-11,705,221,718

3. mlw339

$-11,500,006,444

4. _CauBaLucBinh_
_NguocMatNhinDoi...
$-10,821,792,920

5. ToYoTa

$-10,708,297,063

6. Khong_Choi_Dice
chojgjcungthua
$-10,306,680,996

7. _Vu_Troc
____________
$-9,999,999,999

8. toyota30

$-9,724,636,944

9. Nguoi_Noi_Tieng

$-9,593,000,808

10. abc99

$-9,540,997,350

11. _zZz_LoV3_zZz_

$-9,381,186,936

12. _ManhTjnhSau_
ngock
$-7,676,336,362

13. Tinh_La_Gi

$-7,006,254,027

14. xaugai_phasan
66 77 028
$-6,873,307,175

15. TraiSiTinh2016
_chjyeu1 nguoi_
$-6,872,401,509

16. GZ1100106

$-6,544,459,841

17. HeartBr3ak51

$-6,061,558,551

18. Cho_Em_Xin

$-5,979,390,786

19. VongKimLAng

$-5,802,263,124

20. bannha_choidice
ngu ngoai cho
$-5,480,533,323

Upgrade to NeverDie Nick

These nicks will be given to the members of VuiLen.com for a small fee of $10 or $20 per period. The money will be use toward maintaining, operating, and upgrading of Vuilen.com.Terms and Conditions:
 1. NeverDie Nick is just an add on option at Players' own will. Therefore, it will not be treat any different than a regular nick.
  (Nick Neverdie chỉ là một phần cộng điểm thêm cho bạn, và do bạn tự nguyện dùng . Do đó nick bạn không có gì khác với nick của những thành viên khác .)

 2. NeverDie Nick is subject to be mute, kick and ban once it breaks server's rules without reimbursement in money or score.
  (Khi nick Nverdie phạm luật vẫn sẽ bị mute, kick, và ban như những nick khác; và server sẽ không trả lại tiền)

 3. NeverDie Nick will not receive any reimbursement in money or score like all regular players if the server is under going any technical problems: like disconnection, entire reset of server score, construction etc…
  ( Khi server có những vấn đề như bị mất Mạng hay sữa chửa, như những thành viên khác Neverdie Nick sẽ không được trả tiền hay trả điểm)

 4. We will take any complain and constructive comment thru our support ticket system. Using (Contact Us Link). http://support.vuilen.com/
  (xin các bạn dùng link LIÊN LẠC khi cần hỏi về NDie , đừng vào Phòng game để hỏi; vì sẽ không có nguời trách nhiệm .........Và Ops sẽ mời bạn rời phòng )


Thank you for your support,

Heo Sua
$10 bills

Heo Vang
$100 bills

Tu Vang
$200 bills

Xe Vang
$500 bills

Lau Dai Vang
$1,000 bills

© 2007 - 2008 VuiLen.com All rights reserved.