Home Music Comic Truyen Contact
Play Free Tour
0 credit to play

15 mins Tour

Click Here To Play

July 4
10 PM Us Central Time

Killer Tour
140+ Bill & 10 NDie Nicks
First Winner

Click Here To Play

ChitChat Search Users Richest Player NeverDie Ban List
  User Login  

Register (Dang Ky)
Forgot Password

Use FB or YH account to login chitchat.vuilen.com
    Yahoo
    FaceBook

  Richest Players  
1.
Song_Tjnh

$23,900,397,740

2.
_LongVang27_
_ vui ko len _
$21,900,081,940

3.
SauTinhDiBui
OX_NiemVuiTronga...
$20,000,000,000

4.
_Anh_Cu_Di_Di_

$20,000,000,000

5.
NiemVuiTrongNgay
BX_SauTinhDiBui
$20,000,000,000

6.
o0oMjnh_Oiio0o
Love langdu
$20,000,000,000

7.
_zlz_langdu_zlz
Love MjnhOi
$20,000,000,000

8.
VH_3311_902
Om Can
$20,000,000,000

9.
larochelle

$20,000,000,000

10.
montlucon

$20,000,000,000

11.
DUYENTINHBENTRE
EDauViChuSangGia...
$20,000,000,000

12.
_NojDoEmChoAnh_

$20,000,000,000

13.
Ambrose
tai sao mat ao
$19,999,999,999

14.
BlueSky
em mo nhac roi...
$19,999,999,999

15.
_MauTimTinhYeu_
Chon Binh Yen
$19,876,533,287

16.
Luckyz

$19,763,177,824

17.
CanadaNho1Ngu0i
_DNCJCHL_
$19,700,000,000

18.
Hp_KhongChonEm_
ko yeu nua ok
$19,676,788,040

19.
_LamSWenDuocEm_
_NhungjiEm_DaHua
$19,400,000,000

20.
DoiKhong_NhuLaMo
MEO CON DE...
$19,325,000,000


  Poorest Players  
1. THoiKeRoiCungQua
Vuilen an cuop
$-26,020,769,562

2. _Yeu_Vj_Aj_

$-19,463,196,016

3. _Ku_Teo_

$-12,658,231,246

4. _CaChua_
sao toi ngheo...
$-12,415,880,228

5. E_TenKia_KjssFat
______
$-11,705,221,718

6. mlw339

$-11,500,006,444

7. _CauBaLucBinh_
_NguocMatNhinDoi...
$-10,821,792,920

8. ToYoTa

$-10,708,297,063

9. Khong_Choi_Dice
chojgjcungthua
$-10,306,680,996

10. _caphao_
ban than gia...
$-10,054,889,126

11. _Vu_Troc
____________
$-9,999,999,999

12. spcare

$-9,817,005,131

13. toyota30

$-9,724,636,944

14. Nguoi_Noi_Tieng

$-9,593,000,808

15. abc99

$-9,540,997,350

16. _zZz_LoV3_zZz_

$-9,381,186,936

17. MongCamGhetHMT

$-8,802,463,103

18. xanhla565

$-8,671,411,407

19. maunhiem

$-8,514,890,814

20. Giter_dun

$-8,361,587,005

Upgrade to NeverDie Nick

These nicks will be given to the members of VuiLen.com for a small fee of $10 or $20 per period. The money will be use toward maintaining, operating, and upgrading of Vuilen.com.Terms and Conditions:
 1. NeverDie Nick is just an add on option at Players' own will. Therefore, it will not be treat any different than a regular nick.
  (Nick Neverdie chỉ là một phần cộng điểm thêm cho bạn, và do bạn tự nguyện dùng . Do đó nick bạn không có gì khác với nick của những thành viên khác .)

 2. NeverDie Nick is subject to be mute, kick and ban once it breaks server's rules without reimbursement in money or score.
  (Khi nick Nverdie phạm luật vẫn sẽ bị mute, kick, và ban như những nick khác; và server sẽ không trả lại tiền)

 3. NeverDie Nick will not receive any reimbursement in money or score like all regular players if the server is under going any technical problems: like disconnection, entire reset of server score, construction etc…
  ( Khi server có những vấn đề như bị mất Mạng hay sữa chửa, như những thành viên khác Neverdie Nick sẽ không được trả tiền hay trả điểm)

 4. We will take any complain and constructive comment thru our support ticket system. Using (Contact Us Link). http://support.vuilen.com/
  (xin các bạn dùng link LIÊN LẠC khi cần hỏi về NDie , đừng vào Phòng game để hỏi; vì sẽ không có nguời trách nhiệm .........Và Ops sẽ mời bạn rời phòng )


Thank you for your support,

Heo Sua
$10 bills

Heo Vang
$100 bills

Tu Vang
$200 bills

Xe Vang
$500 bills

Lau Dai Vang
$1,000 bills

© 2007 - 2008 VuiLen.com All rights reserved.