Home Music Comic Truyen Contact
Play Free Tour
0 credit to play

15 mins Tour

Click Here To Play

July 4
10 PM Us Central Time

Killer Tour
140+ Bill & 10 NDie Nicks
First Winner

Click Here To Play

ChitChat Search Users Richest Player NeverDie Ban List
  User Login  

Register (Dang Ky)
Forgot Password

Use FB or YH account to login chitchat.vuilen.com
    Yahoo
    FaceBook

  Richest Players  
1.
Dragon10
K33p 0n Sm1l1ng
$22,301,214,750

2.
_LongVang27_
_ vui ko len _
$21,900,081,940

3.
yEukhOnghOjtiEc_
foreverlove you
$20,000,000,000

4.
0_ThuyQuynh_0
buc ghe
$20,000,000,000

5.
Canada_Nho1Nguoi
TGDNECTRA
$20,000,000,000

6.
Canada_Nh01Nguoi
TGDNECTRA
$20,000,000,000

7.
CanadaNho1Ngu0i
TGDNECTRA
$20,000,000,000

8.
Canh_Thiep_Hong
WO AI NI
$20,000,000,000

9.
CaSiNo_Girl

$20,000,000,000

10.
Y_100Ch0n10Lay1
thua qua tx oi
$20,000,000,000

11.
TinhSauMangTheo
________________...
$20,000,000,000

12.
ll_GjO_ll
WO AI NI
$20,000,000,000

13.
CoEm_BenAnh
SAD CRY
$20,000,000,000

14.
CoAnh_BenEm
VAN BIET LA A
$20,000,000,000

15.
Huynh_Nhi
ThuOngLamOxaNick
$20,000,000,000

16.
_1_CuocTjnhBuon
SAD CRY
$20,000,000,000

17.
Huynh_Nhi_tw

$20,000,000,000

18.
Huynh_Nhi_
ThuOngLamHONEY...
$20,000,000,000

19.
o0oMjnh_Oiio0o
zlz_HQloveTL_zlz
$20,000,000,000

20.
_zlz_TjnhXua_zlz
_zlz_HQLoveTL_zl...
$20,000,000,000


  Poorest Players  
1. TrajTjm_0_NguY3n
dang ghet
$-11,931,657,484

2. E_TenKia_KjssFat
______
$-11,705,221,718

3. mlw339

$-11,500,006,444

4. _Vu_Troc
____________
$-9,999,999,999

5. _cU_tY_
___
$-9,627,323,299

6. wifi118

$-9,423,969,879

7. _zZz_LoV3_zZz_

$-9,381,186,936

8. xaugai_2016
66 77 028
$-8,835,678,330

9. _Imlang_vuive_

$-8,560,991,562

10. EmMaiLaCuaAnh

$-7,341,791,524

11. Tinh_La_Gi

$-7,006,254,027

12. xaugai_phasan
66 77 028
$-6,873,307,175

13. TraiSiTinh2016
_chjyeu1 nguoi_
$-6,872,401,509

14. GZ1100106

$-6,544,459,841

15. HeartBr3ak51

$-6,061,558,551

16. Cho_Em_Xin

$-5,979,390,786

17. VongKimLAng

$-5,802,263,124

18. kimdechung01
co choi do buon
$-5,520,943,752

19. _Kem_Dau_

$-5,000,000,000

20. MOITAPYEU

$-4,715,925,276

Upgrade to NeverDie Nick

These nicks will be given to the members of VuiLen.com for a small fee of $10 or $20 per period. The money will be use toward maintaining, operating, and upgrading of Vuilen.com.Terms and Conditions:
 1. NeverDie Nick is just an add on option at Players' own will. Therefore, it will not be treat any different than a regular nick.
  (Nick Neverdie chỉ là một phần cộng điểm thêm cho bạn, và do bạn tự nguyện dùng . Do đó nick bạn không có gì khác với nick của những thành viên khác .)

 2. NeverDie Nick is subject to be mute, kick and ban once it breaks server's rules without reimbursement in money or score.
  (Khi nick Nverdie phạm luật vẫn sẽ bị mute, kick, và ban như những nick khác; và server sẽ không trả lại tiền)

 3. NeverDie Nick will not receive any reimbursement in money or score like all regular players if the server is under going any technical problems: like disconnection, entire reset of server score, construction etc…
  ( Khi server có những vấn đề như bị mất Mạng hay sữa chửa, như những thành viên khác Neverdie Nick sẽ không được trả tiền hay trả điểm)

 4. We will take any complain and constructive comment thru our support ticket system. Using (Contact Us Link). http://support.vuilen.com/
  (xin các bạn dùng link LIÊN LẠC khi cần hỏi về NDie , đừng vào Phòng game để hỏi; vì sẽ không có nguời trách nhiệm .........Và Ops sẽ mời bạn rời phòng )


Thank you for your support,

Heo Sua
$10 bills

Heo Vang
$100 bills

Tu Vang
$200 bills

Xe Vang
$500 bills

Lau Dai Vang
$1,000 bills

© 2007 - 2008 VuiLen.com All rights reserved.