Home Music Comic Truyen Contact
Play Free Tour
0 credit to play

15 mins Tour

Click Here To Play

July 4
10 PM Us Central Time

Killer Tour
140+ Bill & 10 NDie Nicks
First Winner

Click Here To Play

ChitChat Search Users Richest Player NeverDie Ban List
  User Login  

Register (Dang Ky)
Forgot Password

Use FB or YH account to login chitchat.vuilen.com
    Yahoo
    FaceBook

  Richest Players  
1.
Dragon10
3nJoyWhi13UC4n
$22,301,214,750

2.
_LongVang27_
_ vui ko len _
$21,900,081,940

3.
sSs9sSs

$20,000,000,000

4.
TiaHyVong_

$20,000,000,000

5.
Tia_Hy_Vong

$20,000,000,000

6.
_0_MacKeToi_0_
Ngheo-Chanh-KeTu...
$20,000,000,000

7.
_PHlLO4N_
BinhYenTrongCSon...
$20,000,000,000

8.
_PhiLoan_
BinhYenTrongCSon...
$20,000,000,000

9.
_PHlLOAN_
BinhYenTrongCSon...
$20,000,000,000

10.
CoUt_Taiwan
BinhYenTrongCSon...
$20,000,000,000

11.
_Phi_LoAn_
BinhYenTrongCSon...
$20,000,000,000

12.
OX_Huynh_Nhi
ThuOngLamBxHuynh...
$20,000,000,000

13.
oOo_UyenNhu_oOo
Yeu Mai MjnhTuan
$20,000,000,000

14.
_sRs_Y_TROI_sRs
anh va em
$20,000,000,000

15.
Canada_Nh01Nguoi
_L4mTh4nhNgu3t_
$20,000,000,000

16.
Huynh_Nhi
ThuOngLamOxaNick
$20,000,000,000

17.
LeTinh2014
________________...
$20,000,000,000

18.
o0oMjnh_Oiio0o
zlz_HQloveTL_zlz
$20,000,000,000

19.
_zlz_TjnhXua_zlz
_zlz_HQLoveTL_zl...
$20,000,000,000

20.
montlucon

$20,000,000,000


  Poorest Players  
1. TrajTjm_0_NguY3n
dang ghet
$-11,931,657,484

2. E_TenKia_KjssFat
______
$-11,705,221,718

3. mlw339

$-11,500,006,444

4. _Vu_Troc
____________
$-9,999,999,999

5. _cU_tY_
___
$-9,627,323,299

6. _zZz_LoV3_zZz_

$-9,381,186,936

7. Nghia_Tjnh

$-9,038,448,095

8. xaugai_2016
66 77 028
$-8,835,678,330

9. _Imlang_vuive_

$-8,560,991,562

10. EmMaiLaCuaAnh

$-7,341,791,524

11. Tinh_La_Gi

$-7,006,254,027

12. xaugai_phasan
66 77 028
$-6,873,307,175

13. TraiSiTinh2016
_chjyeu1 nguoi_
$-6,872,401,509

14. _Anh_Thot
the_ end
$-6,801,928,017

15. Than_Ky_77

$-6,555,152,590

16. GZ1100106

$-6,544,459,841

17. HeartBr3ak51

$-6,061,558,551

18. Cho_Em_Xin

$-5,979,390,786

19. VongKimLAng

$-5,802,263,124

20. kimdechung01
co choi do buon
$-5,520,943,752

Upgrade to NeverDie Nick

These nicks will be given to the members of VuiLen.com for a small fee of $10 or $20 per period. The money will be use toward maintaining, operating, and upgrading of Vuilen.com.Terms and Conditions:
 1. NeverDie Nick is just an add on option at Players' own will. Therefore, it will not be treat any different than a regular nick.
  (Nick Neverdie chỉ là một phần cộng điểm thêm cho bạn, và do bạn tự nguyện dùng . Do đó nick bạn không có gì khác với nick của những thành viên khác .)

 2. NeverDie Nick is subject to be mute, kick and ban once it breaks server's rules without reimbursement in money or score.
  (Khi nick Nverdie phạm luật vẫn sẽ bị mute, kick, và ban như những nick khác; và server sẽ không trả lại tiền)

 3. NeverDie Nick will not receive any reimbursement in money or score like all regular players if the server is under going any technical problems: like disconnection, entire reset of server score, construction etc…
  ( Khi server có những vấn đề như bị mất Mạng hay sữa chửa, như những thành viên khác Neverdie Nick sẽ không được trả tiền hay trả điểm)

 4. We will take any complain and constructive comment thru our support ticket system. Using (Contact Us Link). http://support.vuilen.com/
  (xin các bạn dùng link LIÊN LẠC khi cần hỏi về NDie , đừng vào Phòng game để hỏi; vì sẽ không có nguời trách nhiệm .........Và Ops sẽ mời bạn rời phòng )


Thank you for your support,

Heo Sua
$10 bills

Heo Vang
$100 bills

Tu Vang
$200 bills

Xe Vang
$500 bills

Lau Dai Vang
$1,000 bills

© 2007 - 2008 VuiLen.com All rights reserved.