Home Music Video Karaoke Comic Truyen Forums Gallery Contact

~~~ www.VuiLen.com - Không sex, Không chính trị, Không tôn giáo. Không dùng từ ngữ thiếu văn hóa. ~~~
Khong duoc giao dich diem game qua moi hinh thuc more...
ChitChat Search Users Richest Player NeverDie Ban List
  User Login  

Register (Dang Ky)
Forgot Password

Use FB or YH account to login chitchat.vuilen.com
    Yahoo
    FaceBook

  Richest Players  
1.
_Snow_
ban kg can hieu
$17,070,000,000

2.
NguyenHoangKim

$14,444,000,000

3.
_anh_cta_
Booh
$11,111,000,000

4.
RONG_LONG_PHUNG
58HanhLong58
$10,461,760,023

5.
l58l58l58l58l58l
58HanhLong58
$10,439,616,600

6.
Om_A_Nhay_Tango
58HanhLong58
$10,415,151,403

7.
___Thien_Nga___
NIhKIeU_EG_CaNTh...
$10,300,300,300

8.
KheSuoiNgotNgao4
Vj Ng0t D0j M0j
$10,239,010,010

9.
__C0Be__L0LeM__
Lonely By Myself
$10,223,000,000

10.
s2_Ox_BaoNhi_s2
s2_BaoNhi_s2
$10,222,000,000

11.
KheSuoiNgotNgao7
Vj Ng0t D0j M0j
$10,201,010,010

12.
KheSuoi_NgotNgao
Vj Ng0t D0j M0j
$10,200,200,200

13.
KheSuoiNgotNgao8
Vj Ng0t D0j M0j
$10,012,010,010

14.
KheSuoiNgotNgao1
Vj Ng0t D0j M0j
$10,012,010,010

15.
KheSuoiNgotNgao2
Vj Ng0t D0j M0j
$10,012,010,010

16.
KheSuoiNgotNgao5
Vj Ng0t D0j M0j
$10,011,010,010

17.
KheSuoiNgotNgao6
Vj Ng0t D0j M0j
$10,010,010,010

18.
khesuoingotngao9

$10,010,010,010

19.
khesuoingotngao0
Vj Ng0t D0j M0j
$10,010,010,010

20.
KheSuoiNgotNgao3

$10,010,010,010


  Poorest Players  
1. cuibapnau

$-62,057,500,000

2. zZz_HatMit_zZz_
dont Care all
$-22,698,103,336

3. z601

$-15,967,528,572

4. ZG11224466
MrThanh 666 bun
$-13,748,701,521

5. TranDau_DjnhMenh

$-13,639,935,575

6. NguoiChatRongTX

$-12,561,882,400

7. mrthanh104
l o sstt
$-12,110,315,905

8. _HappYtogEtheR_

$-11,721,773,061

9. YeuEmAnhXaLang_

$-11,676,030,739

10. dauque3
vo kao chem
$-11,334,538,311

11. Tram_hoa_dua_no

$-10,766,083,240

12. NoiBuonBietLy

$-10,572,348,697

13. Ba_tu2

$-10,347,328,593

14. WV51

$-10,249,666,404

15. zComChayz4

$-10,120,451,272

16. DaiGiaNguDai4

$-9,999,418,339

17. _BongMaDonCoj_

$-9,719,814,912

18. can1bovai_1nuhon
ngoi nhin cho...
$-9,715,648,973

19. K_y_____N_i_e_m
______________
$-9,464,710,062

20. mrthanh119

$-9,284,163,560

  Search Users  


Username:


Username: oChjYeuMjnhAnho
UserType:Ndie Option 3
Credit:$999,999,999
Last Login:2014-03-10 15:41:26
Register Date:2013-01-07 19:41:57
Status:Offline

  Advertisements  


Heo Sua
$10 bills

Heo Vang
$100 bills

Tu Vang
$200 bills

Xe Vang
$500 bills

Lau Dai Vang
$1,000 bills

© 2007 - 2008 VuiLen.com All rights reserved.