Home Music Comic Truyen Contact

Thong Bao

Sau vai ngay doi qua game version moi cua Vuilen; chung toi da nhan duoc nhieu de nghi cua cac players ve phan them vao webcam va voice. Vi vay chung toi se tam thoi ngung. De tim thu cong nghe de gan duoc webcam va voice. Vuilen se quay lai version cu :

1. App tren IOS va Android se tam disable
2. Diem se quay lai ngay truoc khi vao version moi
3. Nick upgraded trong version moi se duoc refund. Ai upgraded qua App. Xin lien lac qua support@vuilen.com.
VuiLen se co gang lay cac y kien cua player cho lan upgrade toi. Chuc cac ban choi vui ve.
ChitChat Search Users Richest Player NeverDie Ban List
  User Login  

Register (Dang Ky)
Forgot Password

Use FB or YH account to login chitchat.vuilen.com
    Yahoo
    FaceBook

  Richest Players  
1.
_LongVang27_
_ vui ko len _
$21,900,081,940

2.
CamOnTinhYeu
YeuE_ECamOn_KKKK
$20,000,000,000

3.
_LamSWenDuocAnh_

$20,000,000,000

4.
_JustMe_
_Lov3_
$20,000,000,000

5.
montlucon

$20,000,000,000

6.
larochelle
sois heureux
$20,000,000,000

7.
VH_3311_902
Om Can
$20,000,000,000

8.
DUYENTINHBENTRE
EDauViChuSangGia...
$20,000,000,000

9.
_NojDoEmChoAnh_

$20,000,000,000

10.
Ambrose
tai sao mat ao
$19,999,999,999

11.
BlueSky
em mo nhac roi...
$19,999,999,999

12.
_ThUoNgVo_
You Owe Me A...
$19,998,378,657

13.
LinDa2015

$19,810,889,116

14.
VSOP

$19,665,651,792

15.
kudenphanthiet

$19,386,000,000

16.
DoiKhong_NhuLaMo
MEO CON DE...
$19,325,000,000

17.
Doi_Khong_Nhu_Y
Khong Nhu Y Doi
$19,070,459,468

18.
caroline

$18,870,836,870

19.
HUONGVI_TINH_YEU
NhaNgheo_That_Ho...
$18,810,700,000

20.
maier

$18,802,088,484


  Poorest Players  
1. Tuilakid

$-28,421,782,950

2. THoiKeRoiCungQua
Kg_Gi_La_Mai_Mai
$-26,590,769,562

3. _Yeu_Vj_Aj_

$-19,463,196,016

4. 1_chu_yeu

$-13,337,973,432

5. haiho2010

$-12,887,758,052

6. _Ku_Teo_

$-12,658,231,246

7. BaoCongXuAn
XuVuAnKho
$-12,576,327,825

8. _CaChua_
sao toi ngheo...
$-12,415,880,228

9. _NganBeo_

$-11,897,431,455

10. E_TenKia_KjssFat
______
$-11,705,221,718

11. Bx_Tum_Lum

$-11,659,623,529

12. mlw339

$-11,500,006,444

13. _CauBaLucBinh_
_NguocMatNhinDoi...
$-10,821,792,920

14. ThuongLam_MinhOi

$-10,782,871,037

15. ToYoTa

$-10,708,297,063

16. Khong_Choi_Dice
chojgjcungthua
$-10,306,680,996

17. _caphao_
ban than gia...
$-10,054,889,126

18. _Vu_Troc
____________
$-9,999,999,999

19. _SuaDauNanh_

$-9,852,779,080

20. spcare

$-9,817,005,131

Upgrade to NeverDie Nick

These nicks will be given to the members of VuiLen.com for a small fee of $10 or $20 per period. The money will be use toward maintaining, operating, and upgrading of Vuilen.com.Terms and Conditions:
 1. NeverDie Nick is just an add on option at Players' own will. Therefore, it will not be treat any different than a regular nick.
  (Nick Neverdie chỉ là một phần cộng điểm thêm cho bạn, và do bạn tự nguyện dùng . Do đó nick bạn không có gì khác với nick của những thành viên khác .)

 2. NeverDie Nick is subject to be mute, kick and ban once it breaks server's rules without reimbursement in money or score.
  (Khi nick Nverdie phạm luật vẫn sẽ bị mute, kick, và ban như những nick khác; và server sẽ không trả lại tiền)

 3. NeverDie Nick will not receive any reimbursement in money or score like all regular players if the server is under going any technical problems: like disconnection, entire reset of server score, construction etc…
  ( Khi server có những vấn đề như bị mất Mạng hay sữa chửa, như những thành viên khác Neverdie Nick sẽ không được trả tiền hay trả điểm)

 4. We will take any complain and constructive comment thru our support ticket system. Using (Contact Us Link). http://support.vuilen.com/
  (xin các bạn dùng link LIÊN LẠC khi cần hỏi về NDie , đừng vào Phòng game để hỏi; vì sẽ không có nguời trách nhiệm .........Và Ops sẽ mời bạn rời phòng )


Thank you for your support,

Heo Sua
$10 bills

Heo Vang
$100 bills

Tu Vang
$200 bills

Xe Vang
$500 bills

Lau Dai Vang
$1,000 bills

© 2007 - 2008 VuiLen.com All rights reserved.