Home Contact

Thong Bao

Sau vai ngay doi qua game version moi cua Vuilen; chung toi da nhan duoc nhieu de nghi cua cac players ve phan them vao webcam va voice. Vi vay chung toi se tam thoi ngung. De tim thu cong nghe de gan duoc webcam va voice. Vuilen se quay lai version cu :

1. App tren IOS va Android se tam disable
2. Diem se quay lai ngay truoc khi vao version moi
3. Nick upgraded trong version moi se duoc refund. Ai upgraded qua App. Xin lien lac qua support@vuilen.com.
VuiLen se co gang lay cac y kien cua player cho lan upgrade toi. Chuc cac ban choi vui ve.
ChitChat Search Users Richest Player NeverDie Ban List
  User Login  

Register (Dang Ky)
Forgot Password

Use FB or YH account to login chitchat.vuilen.com
    Yahoo
    FaceBook

  Richest Players  
1.
_LongVang27_
_ vui ko len _
$21,900,081,940

2.
baotram01

$20,000,000,000

3.
poker_boss1

$20,000,000,000

4.
montlucon

$20,000,000,000

5.
larochelle
sois heureux
$20,000,000,000

6.
VH_3311_902
Om Can
$20,000,000,000

7.
DUYENTINHBENTRE
EDauViChuSangGia...
$20,000,000,000

8.
_NojDoEmChoAnh_

$20,000,000,000

9.
max_to_the_top1
lam sao win 9...
$19,999,999,999

10.
_TimSau_ChiaLy
gia...
$19,999,999,999

11.
Ambrose
tai sao mat ao
$19,999,999,999

12.
BlueSky
em mo nhac roi...
$19,999,999,999

13.
hxv20

$19,945,260,000

14.
hxv69

$19,861,000,255

15.
hxv68

$19,827,000,000

16.
hxv01

$19,819,398,661

17.
LinDa2015

$19,810,889,116

18.
HXV02

$19,751,938,542

19.
VSOP

$19,665,651,792

20.
daicathai3

$19,589,300,000


  Poorest Players  
1. Tuilakid

$-28,421,782,950

2. THoiKeRoiCungQua
Kg_Gi_La_Mai_Mai
$-26,590,769,562

3. _TinhCo_

$-20,989,184,332

4. _Yeu_Vj_Aj_

$-19,463,196,016

5. one_piece_101

$-15,283,263,942

6. haiho2010

$-12,887,758,052

7. _Ku_Teo_

$-12,658,231,246

8. BaoCongXuAn
XuVuAnKho
$-12,576,327,825

9. _CaChua_
sao toi ngheo...
$-12,415,880,228

10. _NganBeo_

$-11,897,431,455

11. E_TenKia_KjssFat
______
$-11,705,221,718

12. Bx_Tum_Lum

$-11,659,623,529

13. mlw339

$-11,500,006,444

14. Hoa_Bien_Man

$-11,223,649,523

15. _CauBaLucBinh_
_NguocMatNhinDoi...
$-10,821,792,920

16. ToYoTa

$-10,708,297,063

17. Khong_Choi_Dice
chojgjcungthua
$-10,306,680,996

18. _caphao_
ban than gia...
$-10,054,889,126

19. _Vu_Troc
____________
$-9,999,999,999

20. Apple

$-9,933,332,377

Upgrade to NeverDie Nick

These nicks will be given to the members of VuiLen.com for a small fee of $10 or $20 per period. The money will be use toward maintaining, operating, and upgrading of Vuilen.com.Terms and Conditions:
 1. NeverDie Nick is just an add on option at Players' own will. Therefore, it will not be treat any different than a regular nick.
  (Nick Neverdie chỉ là một phần cộng điểm thêm cho bạn, và do bạn tự nguyện dùng . Do đó nick bạn không có gì khác với nick của những thành viên khác .)

 2. NeverDie Nick is subject to be mute, kick and ban once it breaks server's rules without reimbursement in money or score.
  (Khi nick Nverdie phạm luật vẫn sẽ bị mute, kick, và ban như những nick khác; và server sẽ không trả lại tiền)

 3. NeverDie Nick will not receive any reimbursement in money or score like all regular players if the server is under going any technical problems: like disconnection, entire reset of server score, construction etc…
  ( Khi server có những vấn đề như bị mất Mạng hay sữa chửa, như những thành viên khác Neverdie Nick sẽ không được trả tiền hay trả điểm)

 4. We will take any complain and constructive comment thru our support ticket system. Using (Contact Us Link). http://support.vuilen.com/
  (xin các bạn dùng link LIÊN LẠC khi cần hỏi về NDie , đừng vào Phòng game để hỏi; vì sẽ không có nguời trách nhiệm .........Và Ops sẽ mời bạn rời phòng )


Thank you for your support,

Heo Sua
$10 bills

Heo Vang
$100 bills

Tu Vang
$200 bills

Xe Vang
$500 bills

Lau Dai Vang
$1,000 bills

© 2007 - 2008 VuiLen.com All rights reserved.