Home Music Comic Truyen Contact
Play Free Tour
0 credit to play

15 mins Tour

Click Here To Play

July 4
10 PM Us Central Time

Killer Tour
140+ Bill & 10 NDie Nicks
First Winner

Click Here To Play

ChitChat Search Users Richest Player NeverDie Ban List
  User Login  

Register (Dang Ky)
Forgot Password

Use FB or YH account to login chitchat.vuilen.com
    Yahoo
    FaceBook

  Richest Players  
1.
_LongVang27_
_ vui ko len _
$21,900,081,940

2.
_0_CHjVAS_0_
nuoc mam...
$20,000,000,000

3.
_Thuy_Quynh_

$20,000,000,000

4.
montlucon

$20,000,000,000

5.
larochelle

$20,000,000,000

6.
VH_3311_902
Om Can
$20,000,000,000

7.
DUYENTINHBENTRE
EDauViChuSangGia...
$20,000,000,000

8.
_NojDoEmChoAnh_

$20,000,000,000

9.
Ambrose
tai sao mat ao
$19,999,999,999

10.
BlueSky
em mo nhac roi...
$19,999,999,999

11.
_ViEmNgheo_
_NenMatAnh_
$19,896,000,000

12.
Luckyz

$19,763,177,824

13.
VSOP

$19,665,651,792

14.
0_KiepNgheo_0

$19,477,085,631

15.
kudenphanthiet

$19,386,000,000

16.
DoiKhong_NhuLaMo
MEO CON DE...
$19,325,000,000

17.
_MongBinhYen_
Binh Yen Va HP
$19,229,407,440

18.
_QuaKhuBuon_
_QuaKhuMienBan_
$19,214,999,998

19.
HUONGVI_TINH_YEU
NhaNgheo_That_Ho...
$18,810,700,000

20.
kinaboy2

$18,803,000,000


  Poorest Players  
1. Tuilakid

$-28,421,782,950

2. THoiKeRoiCungQua
Kg_Gi_La_Mai_Mai
$-26,590,769,562

3. _Yeu_Vj_Aj_

$-19,463,196,016

4. _Ku_Teo_

$-12,658,231,246

5. _CaChua_
sao toi ngheo...
$-12,415,880,228

6. E_TenKia_KjssFat
______
$-11,705,221,718

7. mlw339

$-11,500,006,444

8. _CauBaLucBinh_
_NguocMatNhinDoi...
$-10,821,792,920

9. ToYoTa

$-10,708,297,063

10. _JENNI_
________________...
$-10,674,443,641

11. Khong_Choi_Dice
chojgjcungthua
$-10,306,680,996

12. _caphao_
ban than gia...
$-10,054,889,126

13. _Vu_Troc
____________
$-9,999,999,999

14. spcare

$-9,817,005,131

15. sangtu

$-9,728,662,644

16. toyota30

$-9,724,636,944

17. bichien

$-9,670,384,679

18. Nguoi_Noi_Tieng

$-9,593,000,808

19. abc99

$-9,540,997,350

20. _zZz_LoV3_zZz_

$-9,381,186,936

Upgrade to NeverDie Nick

These nicks will be given to the members of VuiLen.com for a small fee of $10 or $20 per period. The money will be use toward maintaining, operating, and upgrading of Vuilen.com.Terms and Conditions:
 1. NeverDie Nick is just an add on option at Players' own will. Therefore, it will not be treat any different than a regular nick.
  (Nick Neverdie chỉ là một phần cộng điểm thêm cho bạn, và do bạn tự nguyện dùng . Do đó nick bạn không có gì khác với nick của những thành viên khác .)

 2. NeverDie Nick is subject to be mute, kick and ban once it breaks server's rules without reimbursement in money or score.
  (Khi nick Nverdie phạm luật vẫn sẽ bị mute, kick, và ban như những nick khác; và server sẽ không trả lại tiền)

 3. NeverDie Nick will not receive any reimbursement in money or score like all regular players if the server is under going any technical problems: like disconnection, entire reset of server score, construction etc…
  ( Khi server có những vấn đề như bị mất Mạng hay sữa chửa, như những thành viên khác Neverdie Nick sẽ không được trả tiền hay trả điểm)

 4. We will take any complain and constructive comment thru our support ticket system. Using (Contact Us Link). http://support.vuilen.com/
  (xin các bạn dùng link LIÊN LẠC khi cần hỏi về NDie , đừng vào Phòng game để hỏi; vì sẽ không có nguời trách nhiệm .........Và Ops sẽ mời bạn rời phòng )


Thank you for your support,

Heo Sua
$10 bills

Heo Vang
$100 bills

Tu Vang
$200 bills

Xe Vang
$500 bills

Lau Dai Vang
$1,000 bills

© 2007 - 2008 VuiLen.com All rights reserved.