Home Music Comic Truyen Contact
Play Free Tour
0 credit to play

15 mins Tour

Click Here To Play

July 4
10 PM Us Central Time

Killer Tour
140+ Bill & 10 NDie Nicks
First Winner

Click Here To Play

ChitChat Search Users Richest Player NeverDie Ban List
  User Login  

Register (Dang Ky)
Forgot Password

Use FB or YH account to login chitchat.vuilen.com
    Yahoo
    FaceBook

  Richest Players  
1.
_LongVang27_
_ vui ko len _
$21,900,081,940

2.
Alone
NNL
$20,000,000,000

3.
_NoiBuonXuLanh_
won + lost ...
$20,000,000,000

4.
ll_quen_anh_ll
Nho Lam Luon
$20,000,000,000

5.
larochelle
sois heureux
$20,000,000,000

6.
montlucon

$20,000,000,000

7.
VH_3311_902
Om Can
$20,000,000,000

8.
DUYENTINHBENTRE
EDauViChuSangGia...
$20,000,000,000

9.
_NojDoEmChoAnh_

$20,000,000,000

10.
_082273_
_041080_
$19,999,999,999

11.
Ambrose
tai sao mat ao
$19,999,999,999

12.
BlueSky
em mo nhac roi...
$19,999,999,999

13.
aomongvaigay
thoanggiacmoqua
$19,841,745,705

14.
LinDa2015

$19,810,889,116

15.
_GhostPepper_
Illusion
$19,746,266,747

16.
VSOP

$19,665,651,792

17.
_LoiAnhHua_
2ChuThuong1ChuYe...
$19,600,000,000

18.
kudenphanthiet

$19,386,000,000

19.
DoiKhong_NhuLaMo
MEO CON DE...
$19,325,000,000

20.
HUONGVI_TINH_YEU
NhaNgheo_That_Ho...
$18,810,700,000


  Poorest Players  
1. Tuilakid

$-28,421,782,950

2. THoiKeRoiCungQua
Kg_Gi_La_Mai_Mai
$-26,590,769,562

3. Guns_N_Roses
November Rain
$-20,385,500,426

4. _Yeu_Vj_Aj_

$-19,463,196,016

5. haiho2010

$-12,887,758,052

6. _Ku_Teo_

$-12,658,231,246

7. _CaChua_
sao toi ngheo...
$-12,415,880,228

8. _NganBeo_

$-11,897,431,455

9. XoaiXanh_MuoiOt
Happy Sunday
$-11,769,247,392

10. E_TenKia_KjssFat
______
$-11,705,221,718

11. Bx_Tum_Lum

$-11,659,623,529

12. mlw339

$-11,500,006,444

13. _CauBaLucBinh_
_NguocMatNhinDoi...
$-10,821,792,920

14. ToYoTa

$-10,708,297,063

15. Khong_Choi_Dice
chojgjcungthua
$-10,306,680,996

16. _caphao_
ban than gia...
$-10,054,889,126

17. _Vu_Troc
____________
$-9,999,999,999

18. spcare

$-9,817,005,131

19. sangtu

$-9,728,662,644

20. toyota30

$-9,724,636,944

Upgrade to NeverDie Nick

These nicks will be given to the members of VuiLen.com for a small fee of $10 or $20 per period. The money will be use toward maintaining, operating, and upgrading of Vuilen.com.Terms and Conditions:
 1. NeverDie Nick is just an add on option at Players' own will. Therefore, it will not be treat any different than a regular nick.
  (Nick Neverdie chỉ là một phần cộng điểm thêm cho bạn, và do bạn tự nguyện dùng . Do đó nick bạn không có gì khác với nick của những thành viên khác .)

 2. NeverDie Nick is subject to be mute, kick and ban once it breaks server's rules without reimbursement in money or score.
  (Khi nick Nverdie phạm luật vẫn sẽ bị mute, kick, và ban như những nick khác; và server sẽ không trả lại tiền)

 3. NeverDie Nick will not receive any reimbursement in money or score like all regular players if the server is under going any technical problems: like disconnection, entire reset of server score, construction etc…
  ( Khi server có những vấn đề như bị mất Mạng hay sữa chửa, như những thành viên khác Neverdie Nick sẽ không được trả tiền hay trả điểm)

 4. We will take any complain and constructive comment thru our support ticket system. Using (Contact Us Link). http://support.vuilen.com/
  (xin các bạn dùng link LIÊN LẠC khi cần hỏi về NDie , đừng vào Phòng game để hỏi; vì sẽ không có nguời trách nhiệm .........Và Ops sẽ mời bạn rời phòng )


Thank you for your support,

Heo Sua
$10 bills

Heo Vang
$100 bills

Tu Vang
$200 bills

Xe Vang
$500 bills

Lau Dai Vang
$1,000 bills

© 2007 - 2008 VuiLen.com All rights reserved.